Enter your keyword

За нас

Какво съдържат комплектите на „Гоблени КЛАСИК“?

1. Панама – разграфена с цветна нишка на всеки 10/20 нишки. (Неразграфена немска Аида при комплектите с кръстчета и гоблените без фон)

2. Игла за шиене със златно ухо.

3. Необходимите конци с означение на съответстващите им символи от схемата.
Гоблени КЛАСИК работи само с оригинални конци DMC – най-качествените конци за ръчна бродерия в света. Гоблените се изготвят от оригинални DMC конуси по 2100 м, внос от Франция. Притежават най-богатата цветова гама, отлична плътност и устойчиви цветове.

4. ЦВЕТНА СИМВОЛНА СХЕМА
Схемата е във формат А3, като всеки лист от схемата е номериран.
ЦВЕТНИТЕ схеми на Гоблени КЛАСИК се отличават със ясни и прецизни символи, което допринася за лекото и точно изпълнение на гоблена.

5. Легенда, съдържаща знаците по схемата

6. Цветно изображение на гоблена